ระบบสอบออนไลน์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566 – 2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
**หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ
1.ทาง LINE : คลิกที่นี่!!
2.โทรศัพท์ 081 755 5012