ระบบสอบออนไลน์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี

**หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ
1.ทาง LINE : คลิกที่นี่!!
2.โทรศัพท์ 081 755 5012