ระบบสอบออนไลน์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566)

ปิดระบบชั่วคราว
**หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม กรุณาติดต่อ
1.โทรศัพท์ 081 755 5012
2.ทาง Facebook : คลิกที่นี่!!
3.ทาง LINE : คลิกที่นี่!!