ระบบสอบออนไลน์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี

**หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม กรุณาติดต่อ
1.โทรศัพท์ 081 755 5012
2.ทาง Facebook : คลิกที่นี่!!
3.ทาง LINE : คลิกที่นี่!!